Warsztaty  Szkolne ZSP NR 1

Zespół szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Krasnymstawie

DZIAŁ MECHANICZNO - SAMOCHODOWY

                                                                                                           

 

Dział mechaniczno-samochodowy to zespół pracowni na których odbywają sie zajęcia praktyczne dla kas:

- technik mechanik,

- technik pojazdów samochodowych,

- mechanik pojazdów samochodowych.

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu obróbki mechanicznej stosowanej m.in. podczas napraw pojazdów. Uczniowie uczą się szlifowania, toczenia i frezowania w ramach zajęć z obróbki wiórowej, a także wykonują szereg prac związanych z diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych.

W skład działu wchodzą następujące pracownie:

- stacja diagnostyki pojazdów,

- pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych,

- pracownia obróbki wiórowej,

- spawalnia,

- kuźnia,

- ślusarnia.

W gronie nauczycieli znajdują sie rzeczoznawcy Polskiego Związku Motorowego którzy wykonują ekspertyzy stanu technicznego pojazdów.Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności poprzez wykonywanie pomocy dydaktycznych tj. modeli silników spalinowych, pozdespołów układów napędowych. Uczniowe technikum pojazdów samochodowych każdego roku biorą udział w Olimpiadzie Techniki Samochodowej. Olimpiada ma zasieg ogólnopolski i jest dofinansowana przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest jej partnerem. Finaliści i laureaci olimpiady są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  

Stacja diagnostyki pojazdów wyposażona jest w profesjonalny sprzęt przeznaczony do diagnostyki pojazdów samochodowych, w który wyposażone są stacje obsługi pojazdów.

Pracownia ta jest wyposażona w stanowiska odpowiednie dla kwalifikacji
M 18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w ramach której uczniowie wykonują czynności: 
- naprawiają zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych, 
- dokonują napraw i obsługi ogumienia pojazdów, 
- weryfikują i naprawiają silniki spalinowe, 
- dokonują oceny powłok lakierowych i stanu technicznego pojazdu,
- diagnozują za pomocą diagnoskopów i testerów prace silnika spalinowego. 


Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych 

Podczas zajęć uczniowie poznają zagadnienia z zakresu budowy, diagnozowania oraz obsługi i naprawy elementów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych. Pracownia jest wyposażona w stanowiska odpowiednie dla kwalifikaceji M 12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych ukaładów pojazdów samochodowych. W ramach tej kwalifikacji uczniowie wykonują czynności związane z: 
- naprawą wyposażenia elektrycznego pojazdów samochodowych,
- dokonują obsługi wyposażenia elektrycznego pojazdów,
- diagnozują uszkodzenia podstawowych elementów wyposażenia elektrycznego.  

Pracownia obróbki wiórowej 

Podczas zajęć uczniowie uczą sie obsługi maszyn znajdujących sie w pracowni w szczególności szlifierek, tokarek i frezarkek. Pracownia wyposażona jest w stanowiska odpowiednie dla kwalifikacji:

M 17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

M 19. Użytkowanie obrabiarek skrawajacych.  

1. Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawajacych do obróbki;

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawajacych;

3. Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki;

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

M 20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.  


Spawalnia 

Wyposażona jest w stanowiska odpowiednie dla kwalifikacji M 20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi w szczególości wykonywanie połączeń materiałów. W ramach której uczniowie zostają zapoznania z technikami spawania elektrycznego i gazowego do rożnych typów połączeń elementów metalowych.  

Ślusarnia 

Wyposażona jest w stanowiska odpowiednie dla kwalifikacji M 20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej, w ramach której uczniowie uczą się wykonywania podstawowych prac w ramach obróbki ręcznej m.in. pilnowania, cięcia i wiercenia.