Warsztaty  Szkolne ZSP NR 1

Zespół szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Krasnymstawie

DZIAŁ BUDOWLANY

      Diagnoza i naprawa
     Układy elektryczne
     Obróbka wiórowa
       Obsługa maszyn


   Roboty murarskie
    Roboty renowacyjne
  Sporządzanie kosztorysów
  Roboty murarskie

  Zabiegi pielęgnacyjne
         Strzyżenie włosów
      Zmiana koloru
     Projektowanie  fryzur 

    Sporządzanie napojów
    Przygotowanie przystawek
     Sporządzanie potraw
       Pieczenie ciast


Klasy budowlane odbywają zajęcia praktyczne w jednym z budynków warsztatów szkolnych. Budynek ten składa się z  pomieszczeń dydaktycznych oraz socjalnych dla uczniów. Uczniowie dbając o warunki i wystrój swoich pracowni dokonują różnorodnych remontów ucząc się jednocześnie wykonywania prac wykończeniowych. 

Pracownia dydaktyczna wyposażona jest w urządzenia multimedialne ułatwiające i wzbogacające zajęcia praktyczne oraz nowoczesne urządzenia pomiarowe wykorzystywane w budownictwie. 

Pracownia praktycznej nauki zawodu składa się z trzech stanowisk egzaminacyjnych, na których uczniowie uczą się wykonywania prac wykończeniowych, i na których będą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu "Staże i praktyki - lepszy start w dorosłe życie" dział budowlany został doposażony w nowoczesny sprzęt budowlany tj. zestawy do tapetowania, malowania i robót posadzkarskich, sprzęt elektromechaniczny czyli wiertarki, szlifierki kątowe, szlifierki oscylacyjne, mieszadła, betoniarki, agregaty malarskie, dalmierze, niwelatory i wiele innych wykorzystywanych w budownictwie.

W ramach projektu 14 uczniów odbywało praktyki w wymiarze 40 godzin w przedsiębiorstwach a 2 uczniów z najlepszymi wynikami w nauce odbywało płatny staż wakacyjny w wymiarze 150 godzin.

Uczniowie klas budowlanych w zależności od typu szkoły (technikum i zsz) odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych. Uczniowie trzeciej klasy technikum budowlanego odbywają rownież praktykę zawodową w wymiarze 160 godzin (4 tygodni) u pracodawców z którymi szkoła współpracuje. 

Praktyka ta jest niepowtarzalną szansą dla uczniów aby poznać funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych a także sprawdzić swoje dotychczas zdobyte umiejętności. Uczniowie poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi mogą korzystać z dodatkowych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli.